βλασφημέω

βλασφημ-έω, [tense] pf.
A

βεβλασφήμηκα D.18.10

:—speak profanely of sacred things,

εἰς θεούς Pl.R.381e

; offer rash prayers, Id.Alc.2.149c; β. κατά τινος utter imprecations against, Aeschin.1.180.
2 speak ill or to the prejudice of one, slander,

περὶ τῆς ἐμῆς διατριβῆς Isoc.15.2

, cf. D.l.c., ib.82;

β. κατά τινος Isoc.12.65

, cf. Arist.Fr.44;

ὅσα εἰς ἡμᾶς ἐβλασφήμησαν D.51.3

;

β. τινά Babr.71.6

, Ev.Luc.23.39, etc.: abs., Phld.Lib.p.8 O.:—[voice] Pass., to have evil spoken of one,

βεβλασφημημένους Id.Vit.p.12

J., cf. 1 Ep.Cor.10.30.
3 speak impiously or irreverently of God, blaspheme,

εἰς τὸν Κύριον LXX Da.3.29(96)

;

εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Ev.Marc.3.29

; εἰς τὰ θεῖα Vett. Val.58.12;

τοὺς θεούς Id.67.20

: abs., LXX 2 Ma.10.34, al., Ev.Matt.9.3.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βλασφημεῖτε — βλασφημέω speak profanely of sacred things pres imperat act 2nd pl (attic epic) βλασφημέω speak profanely of sacred things pres opt act 2nd pl βλασφημέω speak profanely of sacred things pres ind act 2nd pl (attic epic) βλασφημέω speak profanely… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημῆτε — βλασφημέω speak profanely of sacred things pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) βλασφημέω speak profanely of sacred things pres subj act 2nd pl βλασφημέω speak profanely of sacred things pres ind act 2nd pl (doric aeolic) βλασφημέω speak… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημῇ — βλασφημέω speak profanely of sacred things pres subj mp 2nd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things pres ind mp 2nd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημήσει — βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj act 3rd sg (epic) βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind mid 2nd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημήσουσι — βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj act 3rd pl (epic) βλασφημέω speak profanely of sacred things fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημήσουσιν — βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj act 3rd pl (epic) βλασφημέω speak profanely of sacred things fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημήσω — βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj act 1st sg βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind act 1st sg βλασφημέω speak profanely of sacred things aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημήσῃ — βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj mid 2nd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things aor subj act 3rd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβλασφήμηκε — βλασφημέω speak profanely of sacred things perf imperat act 2nd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things perf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβλασφήμηκεν — βλασφημέω speak profanely of sacred things perf ind act 3rd sg βλασφημέω speak profanely of sacred things plup ind act 3rd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βλασφημεῖ — βλασφημέω speak profanely of sacred things pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) βλασφημέω speak profanely of sacred things pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.